Kogenerace

Vysoká cena a každoroční růst energií v současné době stále více vedou podniky k tomu, aby hledaly alternativní řešení dodávek energie. Kogenerační jednotky jsou velmi výhodné a mohou podnikům pomoci výrazně uspořit náklady.

Kogenerační jednotka je motor-generátor, který současně vyrábí elektrickou energii a teplo (kombinovaná výroba energie a tepla - KVET). Jedná se o lokální nezávislý zdroj energie. Palivem je nejčastěji zemní plyn.

Mezi výhody kogeneračních systémů patří:

 • vysoká elektrická účinnost,
 • široká nabídka elektrické energie a tepla,
 • minimální emise,
 • kompaktní konstrukce a malé rozměry kogenerační jednotky,
 • maximální provozní bezpečnost a dostupnost,
 • nízké investiční náklady.

Nechte si nezávazně spočítat, jakou úsporu by kogenerace přinesla Vám!

RAYO navíc firmám dokáže nabídnout program bez nutnosti počáteční investice. Také můžeme nainstalovat zdroj energie a splatnost díla odložit až po zkušební době, během které jsou ověřeny veškeré parametry dodaného zařízení. Ušetřit bez investic, není to ideální řešení, jež hledá každý ekonomicky smýšlející podnik?
Více informací...

TRIGENERACE

Jedno zařízení, tři druhy energie. Tak by se jednoduše dala popsat trigenerace. Princip kombinované výroby elektrické energie, tepla a chlazené vody je založen na propojení kogenerační jednotky s absorpčním chladičem. Nabízí optimální řešení provozu klimatizace, kde je vyžadováno jak vytápění, tak chlazení.

Pokud tedy pro Váš podnik hledáte něco takového, máme pro Vás optimální řešení. Absorpční chladiče představují ekonomickou alternativu ke konvenčnímu chlazení. Navíc jsou šetrné k životnímu prostředí. Kombinace nízko-emisního zdroje energie s vysokou účinností s absorpčním chladičem zajišťuje optimální využití paliva, eliminuje používáni HCFC / CFC chladiv a snižuje množství emisí vypouštěných do ovzduší.

Výhody trigeneračních systémů oproti konvenční chladicí technice:

 • pracují s odpadním teplem, které využívají jako relativně levný zdroj energie,
 • vyrobená elektřina může být dodávána do veřejné sítě,
 • v zimě může být generované teplo využito na vytápění,
 • jejich provoz je tichý,
 • mají nízké provozní náklady a mnoho dalších pozitiv.

Kromě toho je pro Vás tento způsob zásobování energií z lokálního zdroje finančně výhodnější.

Zeptejte se nás, kolik na tom může Vaše firma ušetřit a jaké další výhody Vám RAYO nabízí.
Více informací...

PLYNOVÉ KOTELNY

V prostředí, kde je zapotřebí více tepla, instalujeme velmi často plynové kotle. Ačkoliv se v poslední době mluví o obnovitelných zdrojích a dotují se tepelná čerpadla a další podobné systémy, plyn stále patří mezi nejefektivnější druhy paliva.

Výhody plynu:

 • velmi dobrá regulovatelnost výkonu,
 • vynikající účinnost,
 • čistý a plně automatický provoz,
 • příznivé pořizovací a provozní náklady,
 • dlouhá životnost.

RAYO dodává plynové kotelny „na klíč“ přesně podle Vašich potřeb a dokáže se postarat i o jejich bezproblémový chod a údržbu. Pokud si nejste jistí, jaký zdroj energie by byl ve Vašem případě vhodný, zeptejte se nás. Naši odborníci mají spousty zkušeností a dokážou pro Vás vybrat ten správný způsob vytápění. (prolink na kontakty)

ODPADNÍ ENERGIE

V nejrůznějších provozech vzniká velké množství zbytkové/odpadní energie, převážně tepla, které je často ponecháno bez využití. V mnoha případech se dokonce musí toto teplo aktivně chladit.

Součástí našich služeb je studie současného stavu provozu, návrh řešení včetně rozpočtů a ekonomiky, kompletní inženýring a realizace daného řešení.

Ukážeme Vám, jak můžete s odpadním teplem hospodařit a kolik na tom můžete ve Vašem provozu ušetřit. Kontaktujte nás pro více informací a další reference.

Příklad reference:

Studie proveditelnosti teplovodu z bioplynové stanice Smržice do blízké obce

FERTILIZACE

Dodáme energii Vašim rostlinám. Využijte našich služeb pro zajištění výroby elektřiny a tepla pro Vaše skleníky. Díky systému přídavného CO2 hnojení pomocí plynových spalovacích motorů dosáhnete nejen energetických úspor, ale také vyšších výnosů z pěstování. Váš skleník potřebuje světlo, teplo a hnojení.

Teplo, světlo a oxid uhličitý (CO2) podporuji růst rostlin. Základem jejich života je fotosyntéza, při které přeměňují CO2 na uhlík. Vzduch obecně obsahuje přibližně 350 ppm CO2. Optimální množství hladiny CO2 je závislé na druhu pěstované rostliny a obecně leží nad 700 ppm.

Ve sklenících mají rostliny díky umělému přisvětlování daleko větší spotřebu CO2 než v přírodních podmínkách. Pokud je atmosféra ve skleníku obohacena o CO2, je zajištěna stálá teplota a dostatek světla, pak mají rostliny optimální podmínky pro růst a lze očekávat významný narůst výnosů sklizně.

Výhody kogeneračních systémů při použití ve sklenících:

 • Úroveň účinnosti až 95% a z toho vyplývající úspora nákladů oproti samostatným zdrojům.
 • Časově nezávislý zdroj CO2 a tepla díky tepelným zásobníkům.
 • Možnost dodávek elektřiny do veřejné rozvodné sítě.
 • Minimální emise díky patentované technologii LEANOX.
 • Zlepšení spolehlivosti pomocí volitelně instalovatelného sytému řízení umělého osvětlení.
 • Maximální provozní bezpečnost a dostupnost zajištěná pomocí patentovaného systému řízení motoru.
 • Malé rozměry jednotky díky kompaktní konstrukci.
 • Vynikající kvalita CO2.

Kontaktujte nás pro konkrétní informace a návrhy.