O nás

Naše poslání:
komplexní služby zákazníkovi

Široká profesní základna našeho týmu nám umožňuje poskytovat kvalitní služby v oblasti elektroenergetiky a teplárenství. Mimo tyto základní obory se specializujeme na vývoj a systémovou integraci energetických celků. Těžiště naší činnosti představuje široké portfolio služeb v energetice, především v oblasti kompletního inženýringu, developmentu a údržby energetických zdrojů. Naše znalosti a zkušenosti využíváme při dodávkách elektráren „na klíč“. Jsme také schopni zajistit financování projektů jak klasickým způsobem, tak i metodou BOOT nebo Join Venture. Specializujeme na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET, CHP) při které užíváme kogenerační a trigenerační zdroje. Dalším polem naší působnosti je výstavba fotovoltaických elektráren. V rámci našich projektů zajišťujeme rovněž výstavbu a provoz distribučních sítí NN a VN. Našimi prioritami jsou nejen ekologická šetrnost a obecná přijatelnost projektů, ale především snižování provozních nákladů spojených s výrobou energie. U všech našich technologických projektů zajišťujeme zákazníkům kompletní servis. Ten zahrnuje posouzení realizovatelnosti projektu včetně odhadu doby návratnosti vynaložených investic, zpracování projektové dokumentace, zajištění financování projektu, komplexní dodávky technologií, servis v době záruky i po záruce, smluvní dohled a monitoring. Skupina RAYO pochopila, že na současném trhu je možno uspět pouze spolehlivostí a kvalitou. Chceme proto zákazníkům nabídnout komplexní spektrum služeb, které jim v oblasti budování alternativních zdrojů energie přinesou maximální poměr cena/výkon. Posláním skupiny RAYO je vyhledávání nových cest a přístupů, které budou přinášet úspory nákladů na energie našim zákazníkům. Prostřednictvím špičkového know-how, odborného lidského i silného finančního zázemí se snažíme toto poslání naplňovat.