kogenerační jednotka

Dodáváme kogenerační zdroje ve spolupráci s předním výrobcem INNIO Jenbacher. Tato vysoce účinná zařízení jsou vyrobena z kvalitních komponentů, přičemž jednotlivé detaily každé kogenerační jednotky jsou individuálně optimalizované. Symbolem našich produktů je odolnost, spolehlivost a úspora financí za energie.

Představení technologie

Kogenerační jednotka zajistí výrobu elektrické energie i tepla účinnějším a ekologičtějším způsobem. Podstata úspornosti spočítá v tom, že v případě oddělené výroby se teplo odvádí do ovzduší jako odpadní, kdežto při kombinované výrobě se využívá. Díky tomu lze dosáhnout snížené spotřeby primárních energetických surovin.

Výkonové řady se pohybují v rozmezí 200 kW – 10 MW. Výběr nejvhodnějšího zdroje řešíme vždy individuálně na základě zpracování studie, díky které je možné přesně určit ekonomické úspory navrhovaného řešení.

Kvalitní zpracování

Nízké náklady na provoz

Návratnost prvotní investice

Tichý chod a vysoká účinnost

Kogenerační jednotka patří v České republice mezi 
podporované zdroje energie.“

Co je kogenerační jednotka?

Obecně lze kogenerační jednotky charakterizovat jako zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Hlavním rozdílem mezi konvenčními zdroji elektrické energie a zdroji, které fungují na principu kogenerace, je efektivní využití tepla. Z jednoho vstupního paliva tak lze vyrobit tepelnou energii spolu s elektrickou.

Tradiční výroba elektrické energie bývá často neefektivní, protože teplo, které zde vzniká, není využíváno. Kogenerační jednotky však toto teplo využít dovedou, ať už k vytápění nebo ohřevu vody.

Důležitou roli při využití kogeneračních zdrojů hraje podpora státu. Realizace podpory je zakotvena v legislativě a probíhá formou zelených bonusů. Jedná se o finanční příspěvek výrobcům elektřiny a tepla uživatelům, kteří využívají kogeneraci.

Tyto bonusy jsou stanoveny pro jednotlivé typy systémů a jejich výše je každoročně určována rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Kde se kogenerace vyplatí?

Své uplatnění nacházejí kogenerační jednotky tam, kde je alespoň po část roku soudobá spotřeba elektrické energie i tepla. Naše řešení je vhodné nejen pro velké odběratele tepla, jako jsou zdravotnická zařízení, obchodní a průmyslová střediska, administrativní a komerční centra, bazény, lázně, průmyslové podniky nebo třeba lokální komunální výtopny, ale i malé kogenerační jednotky pro střední a malé společnosti.

Způsobů, jakými lze zařízení pro kombinovanou výrobu energií využít, je několik:

1.

Pro dodání energie do nadřazené soustavy

2.

Pro potřeby jednoho odběratele

3.

Jako záložní
zdroj

Zajistíme komplexní servis

Konzultační činnost včetně projekčního

Zpracování projektové i výrobní dokumentace

Dodání a montáž optimalizovaného zařízení

Uvedení jednotky do provozu

Záruční a pozáruční servis

Financování projektu různými formami

Výhody kogenerace

Při porovnání s klasickými zdroji energie je nespornou výhodou vyšší účinnost využití energie obsažené v palivu. Účinnost moderní kogenerační jednotky se pohybuje nad hranicí 90 %. Se zvýšenou účinností je spjata nemalá úspora paliva.

 • Decentralizovaná výroba elektrické energie a tepla
 • Snížení emisí skleníkových plynů
 • Vysoké úspory paliva a nákladů na výrobu
 • Rychlá návratnost investice

 • Provozní bezpečnost na maximální úrovni
 • Ekologický způsob výroby energií
 • Záložní zdroj pro případy nouze
 • Časová nenáročnost pro instalaci jednotky

Staňte se nezávislými

S ohledem na zvyšující se ceny elektřiny roste význam decentralizované výroby. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla představuje mimořádně vysokou energetickou efektivitu. Využijte kogeneraci jako inovativní řešení pro výrobu energií.

Malé kogenerační jednotky jsou ideální pro modernizaci menších podnikatelských provozů. Díky výrobě vlastních energií se stanete nezávislými na vzrůstajících cenách za elektřinu.

Jakou spolupráci nabízíme?

Zaměřujeme se na instalaci zdrojů, které jako palivo využívají zemní plyn. Nabízíme flexibilní řešení projekce, výroby a údržby kogeneračních i trigeneračních jednotek.

Najdete u nás zdroje v rozmezí 200 kW – 10 MW. Na základě zhodnocení vašeho provozu a Vašich potřeb vám doporučíme, kterou z nabízených možností zvolit tak, aby byl výsledek skutečně efektivní.

Zpracujeme individuální návrh

Předložíme nabídku k prostudování

Zahájíme spolupráci ve smluveném termínu

Provedeme vás světem kogeneračních jednotek!

Věděli jste, že ta nejdražší energie je ta nespotřebovaná? Zaujala vás myšlenka vytápění a výroby elektrické energie z jednoho zdroje? Chcete ušetřit náklady za energie, a přitom jít naproti ekologickému způsobu vytápění?

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je nejen účinnější než oddělená, ale také představuje ekologicky šetrný způsob výroby, neboť přináší úsporu CO2. Kogenerační jednotky jsou vyráběny v širokém výkonovém rozsahu, a tak mohou být využity pro bytové domy, průmyslové podniky i jako zásobování celých měst. Jako palivo se nejčastěji využívá zemní plyn, bioplyn, splaškový, skládkový, ocelářský, případně další.

Poskytujeme komplexní odbornou péči ze strany jednoho zodpovědného partnera.“

Malá kogenerační jednotka

Zaujala vás myšlenka kogenerace? Rádi byste ušetřili své náklady za energie a to i když nemáte velkou spotřebu? Vyplatí se investovat do malých kogeneračních jednotek?

Zvýšenému zájmu se v posledních letech těší malé kogenerační jednotky. Jejich využití naleznete nejen v budovách s malým provozem. Přínos spočívá v tom, že teplo spolu s elektrickou energií mohou být spotřebovány přímo v místě jejich výroby nebo být skladovány.

Malé kogenerační jednotky se stávají zajímavou alternativou pro bytová družstva, společenství vlastníků i soukromé subjekty.

Co nabízí?

1.

Nízké náklady na výrobu energií

2.

Možnost využití zelených bonusů za vyrobenou elektřinu

3.

Vnitřní provedení pro umístění v obytných budovách

4.

Odolné motory a nízká hlučnost zařízení

Využijte naše výhodné programy

Nabízíme odbornou pomoc, která souvisí s modernizací vašeho tepelného hospodářství. Díky vypracovanému návrhu budete mít přehled o tom, do jaké výše se může dostat úspora vašich financí za nevyužité energie.

Celý projekt navrhneme, zajistíme výrobu všech komponentů a uvedeme do provozu. Postaráme se o údržbu i následný servis.

Využít můžete:

 • Program s nulovou počáteční investicí

 • Odložení splatnosti po uplynuté zkušební době

 • Individuální nabídky

Rozdělení kogeneračních systémů

Mikrokogenerační jednotky

se vyznačují relativně nižším výkonem do 50 kW. I přesto ale dokážou vyrobit poměrně velké množství elektrické i tepelné energie. Bez problému nahradí plynový kotel. Využít je lze pro vlastní spotřebu energií a využití tepla pro vytápění a ohřev objektu či vody.

Podmínkou pro výhodný ekonomický provoz je spotřebování energií během celého roku. Žádoucí je tedy zajistit odběr tepla i v letních měsících. Při zajištění pravidelné spotřeby je využití mikrokogenerační jednotky vhodné pro rodinné domy i menší objekty.

Tato zařízení využívají různé technologie, z nichž nejpoužívanější jsou právě na bázi spalovacích motorů. Nejčastěji se lze setkat s kogenerační jednotkou na zemní plyn, bioplyn a LPG.

Mini-kogenerační jednotky

pracují v rozsahu 50–150 kW. Vhodné jsou pro vytápění podnikatelských objektů, zdravotnických zařízení i jiných nemovitostí se středním provozem. Předpokladem pro efektivní využití je trvalý odběr energií během celoročního provozu.

Nejnovější články