Princip kogenerace, co je to kogenerace

Kogenerace představuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s ohledem na kvantitativní a kvalitativní parametry. Zaujala vás myšlenka alternativního zdroje vytápění? Potřebujete lépe objasnit, co je to kogenerace a jaký je její princip?

Co je to kogenerace?

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny neboli kogenerace je způsob, jak již název napovídá, při kterém dochází nejen k výrobě elektrické energie, ale také k současné dodávce tepla. Díky tomu je možné dosáhnout zvýšené účinnosti energetického procesu více než 90 %.

Kogenerační jednotky mohou využívat různé druhy paliv – zemní plyn, bioplyn, plyn splaškový, důlní, ocelářský, biometan a další plyny či biopaliva. Liší se také nabízenou technologií a dodávaným výkonem. Váháte, které řešení bude tím nejideálnějším právě pro vaše prostory? Postaráme se o zaměření, zhodnotíme celkový stav objektu nebo provozu a do detailů vypracujeme návrh.

„Spolehněte se na ekologicky šetrný způsob výroby energií!“

Kvalitní zpracování

Nízké náklady na provoz

Návratnost prvotní investice

Tichý chod a vysoká účinnost

V čem je rozdíl?

Jak již bylo zmíněno, při samostatné výrobě elektřiny v konvenčních zdrojích je opomenuta výroba tepla, které je neefektivně vypouštěna do ovzduší. U kogeneračních jednotek je tomu právě naopak.

Kogenerační jednotky jsou vyráběny v širokém výkonovém rozsahu, a tak je možné vybrat ideální variantu pro každý prostor na míru. Dokážou zásobovat celé město, průmyslové podniky a také zastanou funkci záložního zdroje.

U klasických zdrojů elektrické energie se účinnost celkového využití paliva pohybuje v rozmezí 30–40 %, u kogeneračních jednotek až o 90 %.

Jaký je princip kogenerace?

Především se jedná o společnou výrobu elektrické a tepelné energie v rámci jednoho výrobního cyklu. To má za následek rozsáhlejší využití energie primárního paliva i následnou úsporu až o 30 % oproti oddělené výrobě.

Proces přeměny energie z paliva je proveden využitím tepelné energie, jejichž teplota se po vykonání práce sníží a využije se pro pokrytí potřeb tepla. Kogenerační technologie dokáže teplo využít pro vytápění objektů, ohřev teplé vody nebo pro oba způsoby.

Výhody kogenerace

Kogenerace přináší řadu výhod jak pro společnosti, tak pro koncové spotřebitele!

Vysoká účinnost pro využití energie

Nemalé úspory paliva a s tím související snížení nákladů

Snížení ztrát spojených s přenosem a distribucí tepla a elektřiny

Možnost využití jako alternativního zdroje

Snížení emisí skleníkových plynů

Kogenerační jednotky lze sestavit podle individuální potřeby

Technologie kogenerace

Kogenerace s využitím parní turbíny – Zde najdeme celkem 4 základní komponenty, mezi které patří kotel, turbína, kondenzátor a čerpadlo. Cyklus funguje následovně. Čerpadlo zvýší tlak vody na požadovanou úroveň, voda je přivedena do kotle, dochází k varu a vzniká pára, která je přivedena do parní turbíny. Dochází k expanzi a roztočení turbíny, jejímž výsledkem je výroba elektrické energie. Parní turbínu lze obecně rozdělit na protitlakové a kondenzační.

Kogenerace s plynovými motory – Tyto kogenerační jednotky patří do skupiny malých kogeneračních jednotek, které jako palivo využívají zemní plyn či bioplyn. Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů výroby elektřiny, jelikož celková účinnost využití paliva se pohybuje nad hranicí 90 %.

Kogenerace s ORC cyklem – V tomto případě se jedná o kogenerační jednotky spalující biomasu. Výhodu určitě shledáme v účinnosti pohybující se kolem 80 %, vysoké životnosti turbíny a v neposlední řadě není potřeba budovat úpravnu vody.

Vyplatí se kombinovaná výroba
tepla a elektřiny?

Kogenerační jednotka využívá zbytkové teplo z výroby elektřiny k vytápění nebo k přípravě teplé vody, a tím lze dosáhnout uspoření financí za nákup paliva.

Princip kogenerace je využíván mnoho let v rámci tepláren, které využívají parní turbíny. Nejedná se tedy o novinku, jejichž funkčnost a účinnost by nebyla léty prověřená. Proč se tedy v současné době těší zvýšenému zájmu? Jedná se především o rozšíření modelových řad, které se liší svým výkonem. Díky tomu je kogenerační jednotku možné využívat v každém prostoru – pro každý objekt existuje řešení na míru.

Potřebujete pomoci s výběrem? Chcete připravit celkový návrh spolu s konečnou cenovou kalkulací? Ozvěte se, reagujeme téměř okamžitě!

Nejnovější články