Plynová kogenerační jednotka, kogenerační jednotka na zemní plyn

Kogenerační jednotky nabízí inovativní a efektivní řešení pro průmyslové objekty i bytové jednotky. Zaujala vás kogenerační jednotka zemní plyn, nebo spíš uvažujete o vytápění pomocí plynu?

Vyberte si

Sháníte alternativní zdroj pro vytápění, který se vyznačuje nejen mimořádně nízkými náklady na energie, ale také současně využívá teplo? Dodáme modely, které vyhoví současným i budoucím požadavkům pro spolehlivé, ekologické a úspornější vytápění.

V naší nabídce naleznete výkonové varianty od 200 kW do 10 MW, které se díky nízkým emisím řadí mezi ekologicky přijatelné varianty. Potřebujete poradit, zda zvolit vytápění na zemní plyn, nebo je pro vás ideálnější varianta plynové kogenerační jednotky?

Ať už sháníte malé kogenerační jednotky, chcete se dozvědět co je to kogenerace nebo přemýšlíte o pořízení třígenerační jednotky, rádi se postaráme o celkové zaměření, zhodnocení prostor, dodání vybraného zařízení a samozřejmostí je následné uvedení kogenerační jednotky do provozu.

Kvalitní zpracování

Nízké náklady na provoz

Návratnost prvotní investice

Tichý chod a vysoká účinnost

Kogenerační jednotka na zemní plyn a její výhody:

Nespornou výhodou jednotek na zemní plyn je decentralizace výroby tepla. V tomto případě máme na mysli nejen vysokou účinnost výroby (i v případě menších či středních zdrojů), ale také nižší ztráty v rozvodech, nízké provozní náklady díky vysokému stupni automatizace, nepřetržitou kontrolu emisí, ale také vysoký bezpečnostní standard všech zařízení.

Kogenerační jednotky na zemní plyn nepotřebují systém individuálního odkouření pro odvod spalin, a tak se nemusíte obávat narušení estetiky budovy.

Uživatelé kogeneračních jednotek získávají možnost požádat o dotace hned z několika programů. Nejen, že se tak dočkáte podstatně nižší ceny, ale také společně jdeme naproti životnímu prostředí.

Efektivní nakládání s energiemi má za následek nižší produkci emisí. Díky tomu je možné v dlouhodobé perspektivě plnit ekologické požadavky teplárenských zdrojů i v daleké budoucnosti.

Moderní řešení pro obce i jednotlivce

Mezi zařízení vhodná ke spalování zemního plynu patří spalovací motor.

Díky technickým parametrům je tato varianta vhodná k instalaci do obytných domů, sportovních center, nemocnic, průmyslových objektů i nákupních či sportovních center.

Vypracujeme pro vás individuální cenovou nabídku. Ceny kogeneračních jednotek na zemní plyn se odvíjí na základě výkonu a kvality protihlukového krytu. Před pořízením je zapotřebí zhodnotit poměr elektrického a tepelného výkonu, které je kogenerační jednotka schopná dodat.

Proč zrovna zemní plyn? Jedná se o nejčistší a nejbezpečnější palivo mezi těmi fosilními. Oproti primárním palivům uvolňuje do vzduchu mnohem méně škodlivin. Zemní plyn se tak řadí mezi ekonomicky hospodárná, šetrná a moderní paliva.

Úspora energie pomocí kogenerace

Proces kogenerace využívá až 90 % energie vstupního paliva pro výrobu tepla a až 50 % pro výrobu elektřiny! Díky efektivní produkci v místě spotřeby tak odpadají nežádoucí ztráty způsobené přenosem a distribucí energií – a to má pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí i ušetření za náklady.

A jak je to s vyřízením dotací? Většina zemí Evropské Unie podporuje provozovatele vysokoúčinných kogeneračních jednotek, a tak všem uživatelům nabízí tzv. zelený bonus. Výše tohoto benefitu je každoročně stanovena Energetickým regulačním úřadem a odvíjí se podle velikosti i způsobu provozu jednotek.

Plynová kogenerační jednotka

Kogenerační jednotka na plyn se uplatní v každé budově, ve které je vysoká a relativně stálá spotřeba energií. Jako palivo je možné využít nejen zemní plyn či LPG, ale také různé druhy bioplynu. Plynové kogenerační jednotky tak mají výrazně vyšší možnosti pro využití.

Provoz plynových zařízení není vázán na povětrnostní podmínky. Pro svou flexibilitu kombinované výroby elektřiny a tepla jsou často základem velkých energetických center.

Kogenerace a zemní plyn

Díky širokému výkonovému rozpětí kogeneračních jednotek na zemní plyn je možné vybrat si model na míru, který bude dostatečně plnit požadovanou funkci. Čistý a dobře regulovaný proces spalování zemního plynu umožňuje využití pro rodinný dům, bytové jednotky, průmyslový objekt či třeba teplárenská zařízení.

Pomocí kogeneračních jednotek lze pokrýt i dvě třetiny celkové potřeby elektrické energie.

„Chcete uspořit náklady na elektřinu a teplo?“

Rozměry

Velikost středních kogeneračních jednotek na zemní plyn se pohybuje v rozmezí 1,5 x 4 m, přičemž výška zařízení činí kolem 2 m. Je ovšem zapotřebí nezapomenout i na různá příslušenství. O zaměření vašeho prostoru se rádi postaráme.

Umístění

Kogenerační jednotku lze umístit téměř kamkoliv, třeba i na volné prostranství. Nemusíte se obávat hluku, neboť díky provedení s protihlukovým krytem vás nebude nic rušit.

Instalace

Protože je kogenerační jednotka postavena na pevném rámu, není na místě obávat se náročné instalace. Pokud ovšem zařízení chcete postavit do sklepních prostor, bývá často na místě úprava koridoru. V každém případě vám doporučujeme nechat instalaci kogeneračních jednotek na odbornících.

Kogenerace na plyn

Díky přímé spotřebě tepla a elektřiny z vyrobené energie mají kogenerační jednotky dvojnásobnou účinnosti oproti oddělené výrobě! Společná výroba za využití plynu je vhodná zejména v provozech se stálou spotřebou tepla.

Nejnovější články