Trigenerace

V čem spočívá trigenerace?

Jak již název napovídá, trigenerace narozdíl od kogenerace spočívá v kombinované výrobě 3 forem energie – elektřiny, tepla a chladu. Rozdíl oproti kogeneraci je ten,že trigenerace dokáže vyrobit i chlad.

Častým případem, kdy se trigenerace využívá je výroba tepla v zimních měsících a výroba chladu v těch teplých. Výhodou však zůstává, že je možná i výroba všech tří forem současně, a to umožňuje další zvýšení účinnosti využití energie paliv nebo sluneční energie. Trigenerací je možné využít sezónní přebytečné teplo pro následné chlazení. To výrazně snižuje množství emisí vypouštěných do ovzduší, díky čemuž trigenerace nabízí jak ekonomickou, tak ekologickou alternativu při vytápění i chlazení.

Ekologický přínos

Jestliže vám životní prostředí není lhostejné, pak je pro vás získávání energie díky kogeneraci ideálním řešením.Při klasické výrobě energie v kondenzačních elektrárnách je totiž přibližně polovina tepla získaná z primárního paliva vypuštěna do ovzduší. Ekologický přínos trigenerace spočívá zejména ve snížení množství primárního paliva při rovnocenném uspokojení energetických potřeb.

V případě, že je zdrojem energie bioplyn nebo solární energie, jedná se o obnovitelný zdroj. Při využívání kogenerace či trigenerace je možné získat tzv. “zelený bonus”, který představuje formu státní podpory na každou vyrobenou kWh. Díky těmto příspěvkům je tedy návratnost investice výrazně urychlena.

Co je to trigenerační jednotka?

Trigenerační proces probíhá v kogeneračních jednotkách, které samy o sobě spočívají v kombinované výrobě elektrické energie. Tyto kogenerační jednotky jsou však obohaceny o absorpční chladicí zařízení, které je samostatným dílem instalovaným v blízkosti kogenerační jednotky, a díky kterému je možné přeměnit přebytečné teplo na chlad.

Absorpční jednotky obsahují dvoulátkovou kapalinu složenou z rozpouštědla a chladicího prostředku. Každá z látek se vyznačuje jinou teplotou varu, na základě čehož se od sebe tyto složky během zahřívání oddělí.

Trigenerace výrazně zlepšuje využitelnost kogenerační jednotky a nemalým způsobem prodlužuje efektivní dobu jejího provozu. Výhodou absorpční chladicí jednotky je nahrazení dražší vstupní energie levnější tepelnou energií. Chladící jednotka je také ve srovnání s kompresorovými jednotkami mnohem méně hlučná.

Zaujala vás tato technologie, ale nejste si jistí, že je vhodná právě pro vás? Neváhejte nás kontaktovat a rádi se vším poradíme. V případě zájmu zdarma vypracujeme cenovou kalkulaci.

Využití trigenerace

Zajímá vás, jakým způsobem a kde je vodné trigenerační jednotky využívat? Vyrobený chlad může být využit všude, kde je potřeba instalace klimatizace. Využití však najde i průmyslových provozech, kde je potřeba udržování technologického chladu.

Může se jednat například o:

banky

hotely

školy

průmyslové haly

obchodní centra

kanceláře

nemocnice

sportovní haly

Výhody trigenerace

  • nízké náklady na provoz
  • rychlejší návratnost investice díky státním příspěvkům
  • snížení emisí a ekologická nezávadnost
  • využití levné nadbytečné energie
  • minimální hlučnost

Nejnovější články