Projekce

Inženýring energetických projektů je jednou z našich hlavních činností. Nejdříve provedeme ekonomickou analýzu projektu, na jejímž základě navrhneme technické řešení. Seznámíme Vás s právními a daňovými aspekty navrhovaného řešení, doporučíme nebo zajistíme financování projektu.

Poté připravíme dokumenty pro stavební řízení, zpracujeme dokumentaci a požádáme o vydání příslušného povolení k výstavbě. Následuje příprava realizační projektové dokumentace a podrobná cenová nabídka.

Pokud bude projekt dodávat energii do distribuční soustavy, zpracujeme žádost o připojení do distribuční soustavy. Připravíme rovněž žádosti pro Energetický regulační úřad pro vydání licence a zprostředkujeme vydání identifikačního čísla (IČ).

Výstavba

Co si naprojektujeme, to si taky postavíme. Dokážeme zprovoznit jak menší kogenerační kotelny s výkonem například 20 - 70 kW, tak i velké kotelny o výkonu až 2 MW. Zajišťujeme stavební práce, potřebné revize a v případě nutnosti se postaráme i o připojení k rozvodné soustavě.

Servis a monitoring

Většinu našich realizovaných kotelen a elektráren zároveň provozujeme a servisujeme, což znamená maximální komfort pro zákazníka. Všechna zařízení jsou napojená na vzdálený monitoring a regulaci, takže je máme pod dohledem 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a jakékoliv nestandartní situace jsou okamžitě řešeny. Sledujeme teploty, tlaky, průběhy, hodiny provozu, výkony, kalorimetry, elektroměry a další. Pro větší bezpečnost jsou naše provozy také hlídány kamerovým systémem.