Projekce

 

Inženýring energetických projektů je jednou z našich hlavních činností.

První fáze: Přípravná

1.) provedeme ekonomickou analýzu projektu,

2.) navrhneme technické řešení (na základě ekonomické analýzy)

3.) Seznámení zákazníka s právními a daňovými aspekty navrhovaného řešení,

4.) doporučíme nebo zajištění financování projektu.

 

Druhá fáze: Stavební povolení

1.) Připravíme dokumenty pro stavební řízení, zpracujeme dokumentaci a zařídíme příslušné povolení k výstavbě.

2.) Následuje příprava realizační projektové dokumentace a podrobná cenová nabídka.

3-) Pokud bude projekt dodávat elektrickou energii do distribuční soustavy, zpracujeme žádost o připojení do distribuční soustavy. Připravíme rovněž žádosti pro Energetický regulační úřad pro vydání licence a zprostředkujeme vydání identifikačního čísla (IČ).

 

Výstavba

Co si naprojektujeme, to si taky postavíme. Věnujeme se projekci ale také samotné výstavbě. Od menších kogeneračních kotelen s výkonem do 200 kW, tak i velké kotelny o výkonu vyšší než 1000 kW.

 

Servis a monitoring

 Většinu našich realizovaných kotelen a elektráren zároveň provozujeme a servisujeme, což znamená maximální komfort pro zákazníka.

Všechna zařízení jsou napojená na vzdálený monitoring a regulaci, s dohledem 24/7. Jakékoliv nestandartní situace jsou okamžitě řešeny.

Sledujeme teploty, tlaky, průběhy, hodiny provozu, výkony, kalorimetry, elektroměry a další. Vše dle aktuálních provozních potřeb zákazníka