Služby

Audit

Provádíme také optimalizace stávajících provozů. V první fázi provedeme audit současného stavu obnášející veškerá měření a výsledky vyhodnotíme. Klientovi následně předkládáme výsledky auditu a měření společně s navrhovaným řešením jak dosáhnout nejvyšší efektivnosti jak technologické tak ekonomické.

Studie proveditelnosti

RAYO se také zabývá studiemi proveditelnosti velkých energetických celků i malých zdrojů.

Příkladem můžou být Studie proveditelnosti KGJ pro skleníky Tvrdonice, nebo Technická studie úprav v distribuce tepla ve městě Náchod.