Služby

Boot

Metoda financování BOOT (Build – Own – Operate – Transfer) dává zákazníkovi záruku dosažení energetických úspor bez investičních nákladů.

Technologie a výstavba je financována společností RAYO, která dodává zákazníkovi elektrickou a tepelnou energii (případně chlad). To vše za předem stanovených podmínek a po dohodnutou dobu. Zákazník splácí dodané zařízení formou odběru energie.

Zákazník tedy nemusí vynakládat vlastní prostředky nebo zajišťovat financování na realizaci projektu. Po uplynutí dohodnuté doby je vše předáno do správy a vlastnictví zákazníkovi. Veškerá rizika tak nese společnost RAYO a zákazníkovi také odpadá starost o údržbu a provoz technického zařízení.

 

Joint venture

Joint Venture znamená spojení dvou nebo více podniků nebo podnikatelů, ve kterém obě strany sdílí zisk nebo ztrátu a podílí se společně na řízení joint venture podniku.

Joint Venture je dobrý způsob společného podnikání více podniků bez nutnosti se sloučit či splynout. Je to vytvoření partnerství pro společné podnikání, často na omezenou dobu s konkrétním cílem, po jehož dosažení se společný podnik ukončí definovaným způsobem.

Zjistěte jaké jsou možnosti spolupráce…