TEPLO, CHLAD, ELEKTŘINA, PÁRA

Zajišťujeme dodávky energetických komodit. Trendem dnešní doby je využívat specializovaných služeb (IT a daňové poradenství, apod.) Stejné je to v energetickém odvětví, které je navíc investičně náročné.

Pro podniky je ekonomicky výhodnější odebírat dodávky tepla a elektřiny, ve zvláštních případech páry či chladu, než investovat do technologie, servisu a provozovat zařízení svépomocí. Proto je ve většině případů využíván model „BOOT“, kde zákazník neinvestuje vlastní prostředky, ale je uzavřena smlouva o dodávkách komodit po určenou dobu za předem stanovených podmínek, a nepodstupuje tak rizika technických problémů. Společnost RAYO pak v místě odběru postaví či zrekonstruuje zdroj, který provozuje, servisuje a provádí údržbu.