Produkty

Teplo – chlad – pára – elektřina

 

Zajišťujeme dodávky energetických komodit.

Trendem dnešní doby je využívat specializovaných služeb – například IT a daňové poradenství, apod. Stejné je to v energetickém odvětví, které je navíc investičně náročné.

Pro podniky je ekonomicky výhodnější odebírat dodávky tepla a elektřiny, páry či chladu, než investovat do technologie, servisu a provozovat zařízení svépomocí. Proto je ve většině případů využívána metoda „BOOT“, kde zákazník neinvestuje vlastní prostředky, ale je uzavřena smlouva o dodávkách komodit po určenou dobu za předem stanovených podmínek, a nepodstupuje tak rizika technických problémů.

Společnost RAYO v místě odběru postaví či zrekonstruuje zdroj, který provozuje a servisuje.