Produkty

Kogenerace

 

Kogenerační jednotky dokáží uspořit až 40% nákladů na energie.

Kogenerační jednotka je motor-generátor, který současně vyrábí elektrickou energii a teplo (kombinovaná výroba energie a tepla – KVET). Jedná se o lokální nezávislý zdroj energie. Palivem je nejčastěji zemní plyn.

 

Mezi výhody kogeneračních systémů patří:

 • vysoká elektrická účinnost
 • minimální emise
 • kompaktní konstrukce a rozměry
 • maximální provozní bezpečnost a dostupnost
 • nízké investiční náklady.

Nechte si nezávazně spočítat, jakou úsporu by kogenerace přinesla Vám!

RAYO také nabízí program bez nutnosti počáteční investice, odloženou splatnost díla až po zkušební době. V sekci financování naleznete Více informací…

Kogenerační jednotka, co je kogenerační jednotka, malá kogenerační jednotka, malé kogenerační jednotky, plynová kogenerační jednotka, kogenerační jednotka na zemní plyn, co je to kogenerace, princip kogenerace, výhody kogenerace, k čemu slouží kogenerační kotelna

 

Trigenerace

 

Teplo / chlad

Jedno zařízení, tři druhy energie. Tak by se jednoduše dala popsat trigenerace. Princip kombinované výroby elektrické energie, tepla a chlazené vody je založen na propojení kogenerační jednotky s absorpčním chladičem.

Optimální řešení provozu, kde je vyžadováno jak vytápění, tak chlazení.

Absorpční chladiče představují ekonomickou alternativu ke konvenčnímu chlazení. Navíc jsou šetrné k životnímu prostředí. Kombinace nízko-emisního zdroje energie s vysokou účinností s absorpčním chladičem zajišťuje optimální využití paliva, eliminuje používáni HCFC / CFC chladiv a snižuje množství emisí vypouštěných do ovzduší.

Výhody trigeneračních systémů oproti konvenční chladicí technice:

 • pracuje s odpadním teplem
 • vyrobená elektřina může být dodávána do veřejné sítě
 • v zimě může být generované teplo využito na vytápění
 • tichý provoz
 • nízké provozní náklady
 • Zeptejte se nás, kolik může Vaše firma ušetřit.

Více informací…

V čem spočívá trigenerace, co je to trigenerační jednotka, využití trigenerace

 

Plynové kotelny

 

V prostředí, kde je zapotřebí více tepla, instalujeme velmi často plynové kotle. Ačkoliv se v poslední době mluví o obnovitelných zdrojích a dotují se tepelná čerpadla a další podobné systémy, plyn stále patří mezi nejefektivnější druhy paliva.

 • Výhody plynu:
 • velmi dobrá regulovatelnost výkonu
 • vynikající účinnost
 • čistý a plně automatický provoz
 • příznivé pořizovací a provozní náklady
 • dlouhá životnost

RAYO dodává plynové kotelny „na klíč“ přesně podle Vašich potřeb a dokáže se postarat i o jejich bezproblémový chod a údržbu. Pokud si nejste jistí, jaký zdroj energie by byl ve Vašem případě vhodný, zeptejte se nás. Naši odborníci mají zkušeností a dokážou pro Vás vybrat ten správný způsob vytápění.

 

Odpadní energie

 

V nejrůznějších provozech vzniká velké množství zbytkové/odpadní energie, převážně tepla, které je často ponecháno bez využití. V mnoha případech se dokonce musí toto teplo aktivně chladit.

Součástí našich služeb je studie současného stavu provozu, návrh řešení včetně rozpočtů a návratnosti, kompletní inženýring a realizace daného řešení.

Ukážeme Vám, jak můžete s odpadním teplem hospodařit a kolik na tom můžete ve Vašem provozu ušetřit. Kontaktujte nás pro více informací a další reference.

 

Příklad reference:

Studie proveditelnosti teplovodu z bioplynové stanice Smržice do blízké obce

 

Fertilizace – co2 hnojení

 

Dodáme energii i rostlinám. Využijte našich služeb pro zajištění výroby elektřiny a tepla pro Vaše skleníky. Díky systému přídavného CO2 hnojení pomocí čištění spalin plynových spalovacích motorů dosáhnete nejen energetických úspor, ale také vyšších výnosů z pěstování. Váš skleník potřebuje světlo, teplo a hnojení.

Růst rostlin podporuje teplo, světlo a oxid uhličitý (CO2) . Základem jejich života je fotosyntéza, při které přeměňují CO2 na uhlík. Vzduch obecně obsahuje přibližně 350 ppm CO2. Optimální množství hladiny CO2 je závislé na druhu pěstované rostliny a obecně leží nad 700 ppm.

Ve sklenících mají rostliny díky umělému přisvětlování daleko větší spotřebu CO2 než v přírodních podmínkách. Pokud je atmosféra ve skleníku obohacena o CO2, je zajištěna stálá teplota a dostatek světla, pak mají rostliny optimální podmínky pro růst a lze očekávat významný narůst výnosů sklizně.

 

Výhody kogeneračních systémů při použití ve sklenících:

 • Úroveň účinnosti až 90% a z toho vyplývající úspora nákladů oproti samostatným zdrojům
 • Časově nezávislý zdroj CO2 a tepla díky tepelným zásobníkům
 • Možnost dodávek elektřiny do veřejné rozvodné sítě
 • Minimální emise díky patentované technologii LEANOX
 • Zlepšení spolehlivosti pomocí volitelně instalovatelného sytému řízení umělého osvětlení
 • Maximální provozní bezpečnost a dostupnost zajištěná pomocí patentovaného systému řízení
 • Vynikající kvalita CO2

Kontaktujte nás pro konkrétní informace a návrhy.