Produkty

Kogenerace

 

Kogenerační jednotky dokáží uspořit až 40% nákladů na energie.

Kogenerační jednotka je motor-generátor, který současně vyrábí elektrickou energii a teplo (kombinovaná výroba energie a tepla – KVET). Jedná se o lokální nezávislý zdroj energie. Palivem je nejčastěji zemní plyn.

 

Mezi výhody kogeneračních systémů patří:

 • vysoká elektrická účinnost
 • minimální emise
 • kompaktní konstrukce a rozměry
 • maximální provozní bezpečnost a dostupnost
 • nízké investiční náklady.

Nechte si nezávazně spočítat, jakou úsporu by kogenerace přinesla Vám!

RAYO také nabízí program bez nutnosti počáteční investice, odloženou splatnost díla až po zkušební době. V sekci financování naleznete Více informací…

 

Trigenerace

 

Teplo / chlad

Jedno zařízení, tři druhy energie. Tak by se jednoduše dala popsat trigenerace. Princip kombinované výroby elektrické energie, tepla a chlazené vody je založen na propojení kogenerační jednotky s absorpčním chladičem.

Optimální řešení provozu, kde je vyžadováno jak vytápění, tak chlazení.

Absorpční chladiče představují ekonomickou alternativu ke konvenčnímu chlazení. Navíc jsou šetrné k životnímu prostředí. Kombinace nízko-emisního zdroje energie s vysokou účinností s absorpčním chladičem zajišťuje optimální využití paliva, eliminuje používáni HCFC / CFC chladiv a snižuje množství emisí vypouštěných do ovzduší.

Výhody trigeneračních systémů oproti konvenční chladicí technice:

 • pracuje s odpadním teplem
 • vyrobená elektřina může být dodávána do veřejné sítě
 • v zimě může být generované teplo využito na vytápění
 • tichý provoz
 • nízké provozní náklady
 • Zeptejte se nás, kolik může Vaše firma ušetřit.

Více informací…

 

Plynové kotelny

 

V prostředí, kde je zapotřebí více tepla, instalujeme velmi často plynové kotle. Ačkoliv se v poslední době mluví o obnovitelných zdrojích a dotují se tepelná čerpadla a další podobné systémy, plyn stále patří mezi nejefektivnější druhy paliva.

 • Výhody plynu:
 • velmi dobrá regulovatelnost výkonu
 • vynikající účinnost
 • čistý a plně automatický provoz
 • příznivé pořizovací a provozní náklady
 • dlouhá životnost

RAYO dodává plynové kotelny „na klíč“ přesně podle Vašich potřeb a dokáže se postarat i o jejich bezproblémový chod a údržbu. Pokud si nejste jistí, jaký zdroj energie by byl ve Vašem případě vhodný, zeptejte se nás. Naši odborníci mají zkušeností a dokážou pro Vás vybrat ten správný způsob vytápění.

 

Odpadní energie

 

V nejrůznějších provozech vzniká velké množství zbytkové/odpadní energie, převážně tepla, které je často ponecháno bez využití. V mnoha případech se dokonce musí toto teplo aktivně chladit.

Součástí našich služeb je studie současného stavu provozu, návrh řešení včetně rozpočtů a návratnosti, kompletní inženýring a realizace daného řešení.

Ukážeme Vám, jak můžete s odpadním teplem hospodařit a kolik na tom můžete ve Vašem provozu ušetřit. Kontaktujte nás pro více informací a další reference.

 

Příklad reference:

Studie proveditelnosti teplovodu z bioplynové stanice Smržice do blízké obce

 

Fertilizace – co2 hnojení

 

Dodáme energii i rostlinám. Využijte našich služeb pro zajištění výroby elektřiny a tepla pro Vaše skleníky. Díky systému přídavného CO2 hnojení pomocí čištění spalin plynových spalovacích motorů dosáhnete nejen energetických úspor, ale také vyšších výnosů z pěstování. Váš skleník potřebuje světlo, teplo a hnojení.

Růst rostlin podporuje teplo, světlo a oxid uhličitý (CO2) . Základem jejich života je fotosyntéza, při které přeměňují CO2 na uhlík. Vzduch obecně obsahuje přibližně 350 ppm CO2. Optimální množství hladiny CO2 je závislé na druhu pěstované rostliny a obecně leží nad 700 ppm.

Ve sklenících mají rostliny díky umělému přisvětlování daleko větší spotřebu CO2 než v přírodních podmínkách. Pokud je atmosféra ve skleníku obohacena o CO2, je zajištěna stálá teplota a dostatek světla, pak mají rostliny optimální podmínky pro růst a lze očekávat významný narůst výnosů sklizně.

 

Výhody kogeneračních systémů při použití ve sklenících:

 • Úroveň účinnosti až 90% a z toho vyplývající úspora nákladů oproti samostatným zdrojům
 • Časově nezávislý zdroj CO2 a tepla díky tepelným zásobníkům
 • Možnost dodávek elektřiny do veřejné rozvodné sítě
 • Minimální emise díky patentované technologii LEANOX
 • Zlepšení spolehlivosti pomocí volitelně instalovatelného sytému řízení umělého osvětlení
 • Maximální provozní bezpečnost a dostupnost zajištěná pomocí patentovaného systému řízení
 • Vynikající kvalita CO2

Kontaktujte nás pro konkrétní informace a návrhy.